Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam"

khoảng 1 năm trước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thông báo sửa vốn điều lệ MSB trên giấy phép hoạt động

MSB có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật có liên quan đối với nội dung sửa đổi nêu trên.