Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Ngân hàng quốc tế VIB"

khoảng 1 năm trước

VIB chốt ngày trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%

Kế hoạch tăng vốn điều lệ theo phương án chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu này đã được ĐHĐCĐ 2020 thông qua.

khoảng 1 năm trước

VIB chốt ngày trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%

Kế hoạch tăng vốn điều lệ theo phương án chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu này đã được ĐHĐCĐ 2020 thông qua.