Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "ngày không dùng tiền mặt Hà Nội 2020"

2 năm trước

Hà Nội: Tổ chức “Sự kiện ngày không dùng tiền mặt Hà Nội 2020”

UBND Thành phố đã có văn bản chấp thuận về chủ trương tổ chức sự kiện “Ngày không dùng tiền mặt Hà Nội 2020”.