Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "nghĩa vụ tài chính"

5 tháng trước

Chỉ đạo mới của Thủ tướng liên quan đến việc xử lý tồn đọng tại KĐT quốc tế Đa Phước

UBND TP Đà Nẵng có trách nhiệm xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi về ngân sách nhà nước đối với các khoản nghĩa vụ tài chính có liên quan đến dự án 29ha tại Khu đô thị quốc tế Đa Phước.