Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "người khuyết tật"

8 tháng trước

Phát triển dịch vụ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội đối với người khuyết tật

Vẫn còn tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với người khuyết tật (NKT). Cần phải tạo môi trường phát triển dịch vụ xã hội, nâng cao chất lượng an sinh xã hội đối với NKT…

8 tháng trước

Phát triển dịch vụ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội đối với người khuyết tật

Vẫn còn tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với người khuyết tật (NKT). Cần phải tạo môi trường phát triển dịch vụ xã hội, nâng cao chất lượng an sinh xã hội đối với NKT…