Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "nhà giáo Việt Nam"

2 tháng trước

Hải Phòng: Hội nghị kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, biểu dương phong trào thi đua "hai tốt" năm học 2021 - 2022

Ngày 19/11/2022 tại nhà văn hoá xã Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, UBND xã Tân Tiến,  tổ chức Hội nghị kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và biểu dương phong trào thi đua "Hai tốt" năm học 2021 – 2022.

2 tháng trước

Hải Phòng: Hội nghị kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, biểu dương phong trào thi đua "hai tốt" năm học 2021 - 2022

Ngày 19/11/2022 tại nhà văn hoá xã Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, UBND xã Tân Tiến,  tổ chức Hội nghị kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và biểu dương phong trào thi đua "Hai tốt" năm học 2021 – 2022.