Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "nhà máy nhiệt điện"

khoảng 1 năm trước

Cập nhật NT2: Lợi nhuận thấp nhưng dòng tiền dồi dào năm 2021

Theo số liệu của VDSC, EVN giao cho NT2 4,2 tỷ kWh trong năm 2021, tăng 9% so với khối lượng cung cấp năm 2020. Qc đạt 3,3 triệu kWh, giảm 12% YoY, tương đối cao hơn so với các nhà máy nhiệt điện trong năm La Nina.

11 tháng trước

Ngành điện - Cung cầu tạm thời chưa cân bằng

Theo VDSC, tăng trưởng phụ tải chưa theo kịp tốc độ gia tăng nguồn cung. Do đó, sản lượng huy động của từng nhà máy ít hơn cho các loại điện, cả nhà máy nhiệt điện và nhà máy năng lượng tái tạo đều chưa huy động hết công suất.

11 tháng trước

Ngành điện - Cung cầu tạm thời chưa cân bằng

Theo VDSC, tăng trưởng phụ tải chưa theo kịp tốc độ gia tăng nguồn cung. Do đó, sản lượng huy động của từng nhà máy ít hơn cho các loại điện, cả nhà máy nhiệt điện và nhà máy năng lượng tái tạo đều chưa huy động hết công suất.