Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "nhà ở cho thuê"

khoảng 1 năm trước

Băn khoăn ngưỡng thuế nhà cho thuê

Mặc dù ngưỡng thu nhập chịu thuế đối với lĩnh vực cho thuê nhà hiện đang cao nhất so với các nhóm kinh doanh – dịch vụ. Tuy nhiên nhiều ý kiến đề xuất ngưỡng này cần phải tăng thêm 30-40% mới phù hợp với thực tiễn thị trường.