Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "nhà ở hình thành trong tương lai"

3 năm trước

Mua nhà ở hình thành trong tương lai - lưu ý gì để không "tiền mất, tật mang"?

Mua nhà ở theo các dự án hình thành trong tương lai ngày càng trở nên phổ biến do nhu cầu thực tế của người dân. Tuy nhiên, khi mua bán tài sản là nhà chưa có vào thời điểm giao kết hợp đồng có thể tiềm ẩn những rủi ro nếu người dân không tự trang bị những kiến thức về luật pháp cần thiết.