Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "nhân viên ngân hàng nhiễm COVID-19"

3 năm trước

Nữ nhân viên ngân hàng nhiễm COVID-19 chỉ ở trong Hà Nội hai tháng nay

CDC Hà Nội cho biết trong hai tháng trở lại đây, nữ nhân viên ngân hàng mắc COVID-19 chỉ ở tại Hà Nội. Hàng ngày, bệnh nhân chỉ đi làm rồi về nhà.