Sự kiện hot
Tag
10 kết quả

Tin tức về "Nhiệt điện Phả Lại"

khoảng 1 năm trước

PPC chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt cuối năm 2020

Với 321 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty nhiệt điện dự kiến chi hơn 400,7 tỷ đồng để trả cổ tức đợt cuối này.

khoảng 1 năm trước

PPC chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt cuối năm 2020

Với 321 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty nhiệt điện dự kiến chi hơn 400,7 tỷ đồng để trả cổ tức đợt cuối này.

khoảng 1 năm trước

Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Vượt kế hoạch 2020

Tổng doanh thu năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) đạt 7,9 nghìn tỷ đồng, giảm 3,1% so với năm trước.

khoảng 1 năm trước

Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Vượt kế hoạch 2020

Tổng doanh thu năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) đạt 7,9 nghìn tỷ đồng, giảm 3,1% so với năm trước.

11 tháng trước

Nhiệt điện Phả Lại báo lãi quý IV/2021 giảm 87% còn gần 64 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2021, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu đạt 3.885 tỷ đồng giảm 51% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 287 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 1.011 tỷ đồng năm 2020 - Đây cũng là con số lãi thấp nhất trong kể từ năm 2011 của PPC.

11 tháng trước

Nhiệt điện Phả Lại báo lãi quý IV/2021 giảm 87% còn gần 64 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2021, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu đạt 3.885 tỷ đồng giảm 51% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 287 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 1.011 tỷ đồng năm 2020 - Đây cũng là con số lãi thấp nhất trong kể từ năm 2011 của PPC.

khoảng 1 năm trước

Nhiệt điện Phả Lại đề xuất chia cổ tức 58,94%

PPC đề xuất mức chia cổ tức năm 2020 tổng cộng 58,94%, tương đương với giá trị gần 1.890 tỷ đồng. Trong đó doanh nghiệp đã chi tạm ứng 481 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 15%.

khoảng 1 năm trước

Nhiệt điện Phả Lại đề xuất chia cổ tức 58,94%

PPC đề xuất mức chia cổ tức năm 2020 tổng cộng 58,94%, tương đương với giá trị gần 1.890 tỷ đồng. Trong đó doanh nghiệp đã chi tạm ứng 481 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 15%.

khoảng 1 năm trước

Nhiệt điện Phả Lại báo lỗ sau thuế 35 tỷ đồng trong quý 3/2021

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tài chính tăng 29%, đạt hơn 29 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng không thay đổi nhiều, ghi nhận 21 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp âm hơn 35 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 90 tỷ đồng.

khoảng 1 năm trước

Nhiệt điện Phả Lại báo lỗ sau thuế 35 tỷ đồng trong quý 3/2021

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tài chính tăng 29%, đạt hơn 29 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng không thay đổi nhiều, ghi nhận 21 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp âm hơn 35 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 90 tỷ đồng.