Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Nợ xấu MSB"

khoảng 1 năm trước

Nợ xấu MSB tăng 31% sau 9 tháng, tăng chi cho nhân viên lên gần 25 triệu đồng/tháng

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế MSB đạt 1.666 tỉ đồng, tăng 56,6%. Nợ xấu ngân hàng tăng mạnh 31% với tỉ lệ nợ xấu 2,32%. Ngân hàng đã tăng chi cho nhân viên từ mức bình quân 22,9 triệu đồng lên gần 25 triệu đồng/tháng.

3 tháng trước

MSB chốt quyền chia cổ tức 2020 sau hoàn thành 95% kế hoạch lợi nhuận

Với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tích cực, MSB thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu 30%.