Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "phát hành trái phiếu doanh nghiệp"

khoảng 1 năm trước

Nửa triệu nhà đầu tư không rõ tiền mình ném vào trái phiếu doanh nghiệp đi đâu

Nửa triệu nhà đầu tư dốc hầu bao đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp mà không thể biết dòng tiền đi đâu, về đâu.