Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "phát triển quỹ đất"

khoảng 1 năm trước

Quy định về ngân hàng đất nông nghiệp sẽ được bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Ngân hàng đất nông nghiệp là doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ thành lập theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Ngân hàng đất nông nghiệp có chức năng tạo lập quỹ đất nông nghiệp thông qua việc thuê quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận ký gửi quyền sử dụng đất nông nghiệp; cho nhà đầu tư có nhu cầu thuê, thuê lại đất để sản xuất nông nghiệp.