Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "phê duyệt đồ án"

2 tháng trước

Quảng Nam phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Chu Lai

Khu đô thị Chu Lai (nằm trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) được quy hoạch dựa trên cơ sở đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018.