Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "quản lý công nợ"

4 tháng trước

Chính phủ phê duyệt chương trình quản lý công nợ 03 năm giai đoạn 2022 – 2024 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022

Vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022 và chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2022 – 2024.