Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước"

khoảng 1 năm trước

Hôm nay, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước và Tổng Kiểm toán

Quốc hội tiếp tục dành cả ngày làm việc để kiện toàn hàng loạt chức danh Nhà nước tại Kỳ họp 11.