Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "quỹ đất khu công nghiệp của TIP"

2 tháng trước

KBSV: Khuyến nghị đối với cổ phiếu TIP

KBSV khuyến nghị mua, giá mục tiêu 81.550 đồng/CP đối với CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) với kỳ vọng tới từ kế hoạch gia tăng quỹ đất khu công nghiệp từ 323 ha lên 826 ha trong 3 năm tới, dự án Khu dân cư Phước Tân 156 ha bắt đầu mở bán từ 2022 và cuối cùng là hưởng lợi từ xu hướng đầu tư công tại Long Thành.