Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19"

3 tháng trước

Những sáng kiến hay trong cuộc chiến đại dịch Covid-19

Sự ra đời của Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19 là một sáng kiến rất đúng đắn của Chính phủ trong việc huy động mọi nguồn lực tham gia phòng chống dịch.