Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "sản lượng phân bón xuất khẩu"

4 tháng trước

Ngành phân bón: Sản lượng xuất khẩu phục hồi

Theo KIS, trong tháng 9, tổng sản lượng phân bón xuất khẩu đạt 190.000 tấn (tăng 61% so với tháng trước và tăng 116% so với cùng kỳ năm ngoái), tương đương 108 triệu USD (tăng 52% so với tháng trước và tăng 184% so với cùng kỳ năm ngoái).

4 tháng trước

Ngành phân bón: Sản lượng xuất khẩu phục hồi

Theo KIS, trong tháng 9, tổng sản lượng phân bón xuất khẩu đạt 190.000 tấn (tăng 61% so với tháng trước và tăng 116% so với cùng kỳ năm ngoái), tương đương 108 triệu USD (tăng 52% so với tháng trước và tăng 184% so với cùng kỳ năm ngoái).