Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "sản phẩm công nghiệp hỗ trợ"

khoảng 1 năm trước

Bộ Công Thương đề xuất các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển đối với cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp là địa bàn ưu đãi đầu tư, thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.