Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ"

3 tháng trước

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đạt nhiều thành tích nổi bật

Năm vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã chủ động, tích cực và linh hoạt khi bám sát vào các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ để lãnh đạo toàn Ngành nghiêm túc triển khai hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đạt được nhiều thành tích nổi bật trên mọi mặt.