Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "sức hấp thụ vốn"

2 năm trước

Ngân hàng lo nhất điều gì?

Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn đối với nền kinh tế. Ngành ngân hàng cũng không tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực.