Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát"

5 tháng trước

Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát ra vào tỉnh Ninh Bình

Sau nhiều tháng phục vụ tích cực công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, ngày 15/1, UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát dịch COVID-19 đối với người và phương tiện ra vào tỉnh Ninh Bình.