Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Tân Cảng Sài Gòn"

khoảng 1 năm trước

BIDV siết nợ Tập đoàn Yên Khánh, rao bán hàng triệu cổ phần tại các công ty con Tân Cảng Sài Gòn

BIDV rao bán gần 2,5 triệu cổ phần tại các công ty con của Tân Cảng Sài Gòn để xử lí nợ của Tập đoàn Yên Khánh. Ngân hàng sẽ bán số cổ phần này với giá theo thỏa thuận.