Sự kiện hot
Tag
12 kết quả

Tin tức về "TCM"

3 năm trước

Dệt may Thành Công: Sau dịch Covid-19, lãi ròng đạt 138 tỷ đồng

Lũy kế 7 tháng, TCM đạt doanh thu 88,1 triệu USD, tương đương 2.026 tỷ đồng, giảm 3% và lãi 6 triệu USD, tương đương 138 tỷ đồng đi ngang so với 7 tháng đầu năm 2019.

3 năm trước

Dệt may Thành Công: Sau dịch Covid-19, lãi ròng đạt 138 tỷ đồng

Lũy kế 7 tháng, TCM đạt doanh thu 88,1 triệu USD, tương đương 2.026 tỷ đồng, giảm 3% và lãi 6 triệu USD, tương đương 138 tỷ đồng đi ngang so với 7 tháng đầu năm 2019.

khoảng 1 năm trước

Dệt may Thành Công (TCM) đạt gần 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong tháng 5

Lũy kế 5 tháng, doanh thu đạt 77,4 triệu USD (~1.796 tỷ đồng), tăng 15% và thực hiện 43% kế hoạch năm; lãi sau thuế 4,4 triệu USD (~102 tỷ đồng), tăng 6% và thực hiện 41% kế hoạch năm.

khoảng 1 năm trước

Dệt may Thành Công (TCM) đạt gần 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong tháng 5

Lũy kế 5 tháng, doanh thu đạt 77,4 triệu USD (~1.796 tỷ đồng), tăng 15% và thực hiện 43% kế hoạch năm; lãi sau thuế 4,4 triệu USD (~102 tỷ đồng), tăng 6% và thực hiện 41% kế hoạch năm.

khoảng 1 năm trước

Trong tháng 8 Dệt may Thành Công báo lãi 33 tỷ đồng

Dệt may Thành Công (HoSE: TCM) công bố doanh thu tháng 8 đạt 19,4 triệu USD (~ 458 tỷ đồng), tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

khoảng 1 năm trước

Trong tháng 8 Dệt may Thành Công báo lãi 33 tỷ đồng

Dệt may Thành Công (HoSE: TCM) công bố doanh thu tháng 8 đạt 19,4 triệu USD (~ 458 tỷ đồng), tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

3 năm trước

Dệt may Thành Công (TCM): Lợi nhuận quý II tăng 46%

CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM - sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 6/2020 với doanh thu 16,5 triệu USD, đạt 110% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 1,7 triệu USD.

3 năm trước

Dệt may Thành Công (TCM): Lợi nhuận quý II tăng 46%

CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM - sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 6/2020 với doanh thu 16,5 triệu USD, đạt 110% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 1,7 triệu USD.

3 năm trước

TCM: 9 tháng đầu năm doanh thu đạt gần 115 triệu USD

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu đạt gần 115 triệu USD (2.647 tỉ đồng), đạt 71% kế hoạch năm 2020 đề ra là 164 triệu USD (3.772 tỉ đồng), và bằng 98% so với cùng kì năm 2019.

3 năm trước

TCM: 9 tháng đầu năm doanh thu đạt gần 115 triệu USD

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu đạt gần 115 triệu USD (2.647 tỉ đồng), đạt 71% kế hoạch năm 2020 đề ra là 164 triệu USD (3.772 tỉ đồng), và bằng 98% so với cùng kì năm 2019.

9 tháng trước

TCM: Doanh thu quý III/2022 tăng 57% so với cùng kỳ

Theo CSI, doanh thu quý III/2022 của CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM - HSX) đạt 1.229,4 tỷ đồng (tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái), lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 3.400 tỷ đồng (tăng trưởng 26%). Tăng trưởng chủ yếu từ mảng may mặc và dệt may, nhờ nhu cầu tăng mạnh sau thời gian giãn cách. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế tháng 10 đạt 13,5 triệu USD (tăng trưởng 17%) và 803 nghìn USD (tăng 922% ).

9 tháng trước

TCM: Doanh thu quý III/2022 tăng 57% so với cùng kỳ

Theo CSI, doanh thu quý III/2022 của CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM - HSX) đạt 1.229,4 tỷ đồng (tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái), lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 3.400 tỷ đồng (tăng trưởng 26%). Tăng trưởng chủ yếu từ mảng may mặc và dệt may, nhờ nhu cầu tăng mạnh sau thời gian giãn cách. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế tháng 10 đạt 13,5 triệu USD (tăng trưởng 17%) và 803 nghìn USD (tăng 922% ).