Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "thi tốt nghiệp THPT đợt 2"

2 tháng trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào ngày 6 - 7/8

Đợt 2 của kỳ thi sẽ được tổ chức vào các ngày 6 và 7/8 như dự kiến trước đó cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 7, 8/7/2021.

2 tháng trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào ngày 6 - 7/8

Đợt 2 của kỳ thi sẽ được tổ chức vào các ngày 6 và 7/8 như dự kiến trước đó cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 7, 8/7/2021.

2 tháng trước

Thí sinh dừng thi tốt nghiệp đợt 1 giữa chừng do dịch có được bảo lưu bài đã thi?

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, tại một số địa phương có trường hợp thí sinh đang thi nhưng phải dừng do có ca mắc Covid-19 trong hội đồng thi.

2 tháng trước

Thí sinh dừng thi tốt nghiệp đợt 1 giữa chừng do dịch có được bảo lưu bài đã thi?

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, tại một số địa phương có trường hợp thí sinh đang thi nhưng phải dừng do có ca mắc Covid-19 trong hội đồng thi.