Sự kiện hot
Tag
11 kết quả

Tin tức về "thổi phồng"

khoảng 1 năm trước

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo TPBVSK Viên Khớp Đại Việt

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Đại Việt đang được quảng cáo vi phạm trên các website không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận

khoảng 1 năm trước

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo TPBVSK Viên Khớp Đại Việt

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Đại Việt đang được quảng cáo vi phạm trên các website không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận

8 tháng trước

Cảnh báo TPBVSK Khớp Khang Thọ quảng cáo "thổi phồng" công dụng

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khớp Khang Thọ đang được quảng cáo vi phạm trên các website không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận

8 tháng trước

Cảnh báo Viên uống Hyeon White quảng cáo "thổi phồng"

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống Hyeon White đang được quảng cáo vi phạm trên các website không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận

9 tháng trước

Cảnh báo sản phẩm Trà xuyên tâm liên Khải Hà quảng cáo "thổi phồng" công dụng

Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà đã có văn bản số 67/2021/CV-KH gửi Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm Trà xuyên tâm liên Khải Hà trên 02 trang nêu trên không phải do Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà và Công ty TNHH nghiên cứu dược liệu và ứng dụng Đông Y Việt thực hiện.

3 tháng trước

Cảnh báo viên sủi Toha Fast và TPBVSK Toha Fast vi phạm quy định quảng cáo

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ thận Kim Thần Khang đang được quảng cáo vi phạm trên các website không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận

khoảng 1 năm trước

Cảnh báo thông tin quảng cáo TPBVSK viên tán sỏi Tống Thạch Hoàn

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tán sỏi Tống Thạch Hoàn đang được quảng cáo vi phạm trên các website không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận

khoảng 1 năm trước

TPBVSK Cốt Khí An quảng cáo gây hiểu nhầm

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ thận Cốt Khí An đang được quảng cáo vi phạm trên các website không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận.

6 tháng trước

Cảnh báo Sản phẩm Cao ban long Sibiri quảng cáo gây hiểu nhầm

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao ban long Sibiri đang được quảng cáo vi phạm trên các website không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận

5 tháng trước

Cảnh báo sản phẩm Nutri Ancan quảng cáo sai công dụng

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutri Ancan đang được quảng cáo vi phạm trên các website không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận

4 tháng trước

Cảnh báo TPBVSK Viên khớp GHV Bone quảng cáo "thổi phồng"

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty cổ phần Dược phẩm GoldHealth Việt Nam có địa chỉ tại Số 38 Liền kề 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.