Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "thông tin bất động sản"

khoảng 1 năm trước

Công khai thông tin về thị trường bất động sản

Bộ Xây dựng đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Nghị định 44/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.