Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Thu ngân sách nhà nước"

khoảng 1 năm trước

Thu ngân sách nhà nước đạt 34,35% dự toán

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước quý I/2022 đạt 351,3 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7% dự toán, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2021.

4 tháng trước

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường tốt cho doanh nghiệp phát triển

Nhận định tình hình kinh tế - xã hội 2023 còn nhiều khó khăn, Bộ Tài chính sẽ tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường tốt cho doanh nghiệp (DN) phát triển, trước mắt, có thể sẽ làm giảm thu nội địa năm 2023 so dự toán đã tính toán, tạo áp lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đối với ngành thuế trong năm 2023.