Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "tiền sử dụng đất"

khoảng 1 năm trước

Quy định về ngân hàng đất nông nghiệp sẽ được bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Ngân hàng đất nông nghiệp là doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ thành lập theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Ngân hàng đất nông nghiệp có chức năng tạo lập quỹ đất nông nghiệp thông qua việc thuê quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận ký gửi quyền sử dụng đất nông nghiệp; cho nhà đầu tư có nhu cầu thuê, thuê lại đất để sản xuất nông nghiệp.

2 năm trước

TPHCM kiến nghị cho phép doanh nghiệp bất động sản chậm nộp, giãn nộp tiền sử dụng đất

UBND TP HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về nhà ở và thị trường bất động sản quý 3/2021, trong đó kiến nghị nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

2 năm trước

TPHCM kiến nghị cho phép doanh nghiệp bất động sản chậm nộp, giãn nộp tiền sử dụng đất

UBND TP HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về nhà ở và thị trường bất động sản quý 3/2021, trong đó kiến nghị nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

khoảng 1 năm trước

Tăng cường giám sát, đôn đốc quản lý thu tiền sử dụng đất vào ngân sách

Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các cục thuế tổ chức rà soát, tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện Dự án đầu tư có phát sinh tiền sử dụng đất phải nộp tại địa phương.