Sự kiện hot
Tag
8 kết quả

Tin tức về "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng"

khoảng 1 năm trước

Lễ bàn giao công tác của Chủ tịch nước

Chiều 6/4, lễ bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

12 tháng trước

Quyết định nhiều vấn đề hệ trọng cho cả nhiệm kỳ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các nội dung làm việc của Hội nghị Trung ương lần này đều rất cơ bản, hệ trọng.

khoảng 1 tháng trước

Thông báo Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XIII

Chiều 10/5, sau 6 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo của Hội nghị.

khoảng 1 năm trước

Nhớ ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm Bản Bo và cùng đồng bào tham gia hái chè

Ngày 14/7/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm cán bộ, nhân dân các dân tộc ở xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, ấn tượng là sự gần gũi của Tổng Bí thư cùng tham gia công việc hái chè với bà con nhân dân Bản Bo. Đây là sự kiện quan trọng của ngành chè Việt Nam, là động lực to lớn để cán bộ công nhân viên trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

khoảng 1 năm trước

Nhớ ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm Bản Bo và cùng đồng bào tham gia hái chè

Ngày 14/7/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm cán bộ, nhân dân các dân tộc ở xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, ấn tượng là sự gần gũi của Tổng Bí thư cùng tham gia công việc hái chè với bà con nhân dân Bản Bo. Đây là sự kiện quan trọng của ngành chè Việt Nam, là động lực to lớn để cán bộ công nhân viên trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

9 tháng trước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chúng ta đã bình tĩnh, tỉnh táo xử lý kịp thời, đúng đắn những vấn đề khó, chưa có tiền lệ, mới phát sinh

Ban Chấp hành Trung ương đồng tình về cơ bản với mục tiêu tổng quát và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2022 do Ban Cán sự Đảng Chính phủ đề xuất, yêu cầu xây dựng các phương án, kịch bản phù hợp đưa vào kế hoạch năm 2022 sao cho sát hợp, khả thi nhất có thể.

9 tháng trước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chúng ta đã bình tĩnh, tỉnh táo xử lý kịp thời, đúng đắn những vấn đề khó, chưa có tiền lệ, mới phát sinh

Ban Chấp hành Trung ương đồng tình về cơ bản với mục tiêu tổng quát và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2022 do Ban Cán sự Đảng Chính phủ đề xuất, yêu cầu xây dựng các phương án, kịch bản phù hợp đưa vào kế hoạch năm 2022 sao cho sát hợp, khả thi nhất có thể.

3 tháng trước

Tạo bước chuyển biến mới, có tính đột phá trong phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải quán triệt thật đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết số 11, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành, của người dân và cộng đồng các doanh nghiệp về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng trung du miền núi Bắc Bộ.