Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "tổng kiểm soát giao thông"

khoảng 1 năm trước

Người đi xe máy mua bảo hiểm chỉ để cho có chứ không mong được đền bù?

Từ lâu, hình thức bảo hiểm xe máy tại Việt Nam chỉ mang tính chất "cho có", rất khó để xử lý đền bù, dẫn đến tâm lý mua bảo hiểm chỉ để đối phó.