Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "Triển lãm quốc tế máy móc"

8 tháng trước

Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh – VINAMAC EXPO 2023

Từ ngày 15-17/11/2023 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm SECC, 799 Nguyễn Văn Linh Quận 7, TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra “Triển lãm Quốc tế máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh – VINAMAC EXPO 2023”.

8 tháng trước

Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh – VINAMAC EXPO 2023

Từ ngày 15-17/11/2023 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm SECC, 799 Nguyễn Văn Linh Quận 7, TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra “Triển lãm Quốc tế máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh – VINAMAC EXPO 2023”.

khoảng 1 năm trước

Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp

Triển lãm quốc tế máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh năm 2022 - Vinamac Expo 2022 do Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam - Vietfair chủ trì, phối hợp các đơn vị trong nước, quốc tế tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 2-5/11.

khoảng 1 năm trước

Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp

Triển lãm quốc tế máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh năm 2022 - Vinamac Expo 2022 do Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam - Vietfair chủ trì, phối hợp các đơn vị trong nước, quốc tế tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 2-5/11.