Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "trung tâm giáo dục ngày mới"

6 tháng trước

Chuyên gia tư vấn tâm lý nhằm vượt qua stress do dịch COVID-19

Dự án “Tâm lý và cuộc sống hiện đại” được tổ chức bởi các chuyên tâm lý học hàng đầu sẽ hỗ trợ tham vấn các vấn đề tâm lý do đại dịch Covid-19; trợ giúp các vấn đề tâm lý gia đình như: Hôn nhân gia đình, phương pháp chăm sóc và giáo dục con, các vấn đề giáo dục tâm lý cho học sinh, sinh viên,…

6 tháng trước

Chuyên gia tư vấn tâm lý nhằm vượt qua stress do dịch COVID-19

Dự án “Tâm lý và cuộc sống hiện đại” được tổ chức bởi các chuyên tâm lý học hàng đầu sẽ hỗ trợ tham vấn các vấn đề tâm lý do đại dịch Covid-19; trợ giúp các vấn đề tâm lý gia đình như: Hôn nhân gia đình, phương pháp chăm sóc và giáo dục con, các vấn đề giáo dục tâm lý cho học sinh, sinh viên,…