Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2024"

2 tháng trước

Phú Thọ: Sẵn sàng cấp điện Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2024

Dự kiến nhu cầu sử dụng điện trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 tăng cao, đặc biệt là tại khu vực thành phố Việt Trì và một số vùng lân cận - nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Do đó, Công ty Điện lực Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với mục tiêu đảm bảo lưới điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vận hành an toàn, ổn định và tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa xã hội trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

2 tháng trước

Phú Thọ: Sẵn sàng cấp điện Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2024

Dự kiến nhu cầu sử dụng điện trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 tăng cao, đặc biệt là tại khu vực thành phố Việt Trì và một số vùng lân cận - nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Do đó, Công ty Điện lực Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với mục tiêu đảm bảo lưới điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vận hành an toàn, ổn định và tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa xã hội trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.