Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Vắc xin Hayat-Vax"

2 tháng trước

Vắc xin Hayat-Vax hỗ trợ hệ thống doanh nghiệp ngoài nhà nước có vắc xin tiêm cho người lao động

Tính đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đang hoạt động thuộc khối ngành kinh tế ngoài nhà nước 811.538 doanh nghiệp, với số lượng lao động từ 18 tuổi trở lên, đang làm việc hàng năm 44.777.400 người, chiếm tỷ lệ 48,1% dân số cả nước, đây là lực lượng chính góp phần duy trì và phát triển nền kinh tế quốc gia. Do vậy, nhu cầu của các doanh nghiệp một năm cần tối thiểu là 89.554.800 liều vắc xin covid-19.