Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "VIB tăng vốn điều lệ"

9 tháng trước

NHNN chấp thuận cho VIB tăng vốn vượt 15.530 tỷ đồng

VIB được phép tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.438 tỷ đồng thông qua chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40% cho cổ đông hiện hữu; qua đó, quy mô vốn có thể nâng lên mức tối đa hơn 15.531 tỷ đồng.