Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên"

2 năm trước

Video: Xác định nguyên nhân sạt lở nghiêm trọng ở Trà Leng

Hôm nay, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên đã chỉ ra nguyên nhân sạt lở nghiêm trọng ở Trà Leng.