Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "VietAd 2024"

2 tháng trước

Triển lãm VietAd 2024: Góp phần thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của ngành quảng cáo Việt Nam

Sáng ngày 03/4, tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia đã diễn ra Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam – VietAd 2024.

2 tháng trước

Triển lãm VietAd 2024: Góp phần thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của ngành quảng cáo Việt Nam

Sáng ngày 03/4, tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia đã diễn ra Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam – VietAd 2024.