Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Vinamilk Europe Spólka Z Ograniczona"

khoảng 1 năm trước

Vinamilk đóng cửa công ty con ở Ba Lan

Vinamilk đóng cửa công ty Vinamilk Europe Spólka Z Ograniczona, đây là công ty con thuộc sở hữu 100% của Vinamilk, do bà Mai Kiều Liên làm đại diện chủ sở hữu.

khoảng 1 năm trước

Vinamilk đóng cửa công ty con ở Ba Lan

Vinamilk đóng cửa công ty Vinamilk Europe Spólka Z Ograniczona, đây là công ty con thuộc sở hữu 100% của Vinamilk, do bà Mai Kiều Liên làm đại diện chủ sở hữu.