Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Vợ Giám đốc Tài chính VIB"

khoảng 1 năm trước

Vợ Giám đốc Tài chính VIB đăng kí mua 2,4 triệu cổ phiếu

Ước tính theo mức giá đóng cửa ngày 12/10 là 33.700 đồng/cp, vợ Giám đốc Tài chính VIB sẽ chi ra khoảng 80 tỉ đồng để thực hiện giao dịch.