Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "xã Sơn Thủy"

khoảng 1 năm trước

Huyện Thanh Thủy (Phú Thọ): Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên tại xã Sơn Thủy

Sơn Thủy là xã công giáo nằm phía Tây Nam của huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy thế mạnh của địa phương, những năm qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò xung kích trong mọi phong trào thi đua, đặc biệt là trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

khoảng 1 năm trước

Huyện Thanh Thủy (Phú Thọ): Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên tại xã Sơn Thủy

Sơn Thủy là xã công giáo nằm phía Tây Nam của huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy thế mạnh của địa phương, những năm qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò xung kích trong mọi phong trào thi đua, đặc biệt là trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

4 tháng trước

Phú Thọ: Rộn ràng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thanh Thủy

Vừa qua, Khu dân cư số 2, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022.

4 tháng trước

Phú Thọ: Rộn ràng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thanh Thủy

Vừa qua, Khu dân cư số 2, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022.