Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "xuất cấp dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân"

3 năm trước

Chính phủ sẽ xuất cấp dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ xuất cấp dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân, đáp ứng nhu cầu của người dân để yên tâm "ai ở đâu ở đó".