Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Xuyên Tâm Liên"

6 tháng trước

Tổng Cục QLTT chỉ đạo kiểm tra các sản phảm với công dụng "hỗ trợ điều trị Covid-19"

Các sản phảm chưa đăng ký bản công bố tại cơ quan có thẩm quyền hoặc ghi thông tin không chính xác, tăng giả bản đột biến so với giá bán thông thường niêm yết trước đó; Cụ thể như: Xuyên Tâm Liên CVT9 với logo Toàn Lộc (vỏ hộp màu đỏ) và Xuyên Tâm Liên CV19 với logo Nhất Lộc (và hộp màu xanh), Kovir của Công ty cổ phần Sao Thái Dương...