Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "zalo"

khoảng 1 tháng trước

Doanh thu thuần của VNG đạt 7.593 tỷ đồng trong năm 2023

Công ty cổ phần VNG vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2023, với doanh thu thuần của Công ty đạt 7.593 tỷ đồng.

khoảng 1 tháng trước

Doanh thu thuần của VNG đạt 7.593 tỷ đồng trong năm 2023

Công ty cổ phần VNG vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2023, với doanh thu thuần của Công ty đạt 7.593 tỷ đồng.

4 năm trước

Ngoài Zalo Bank, Zalo Shop cũng chưa được Bộ Công Thương cấp phép

Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho biết ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Zalo chưa đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định.

4 năm trước

Ngân hàng Nhà nước khẳng định không cấp phép cho Zalo Bank

Việc Zalo cung cấp các gói cho vay tiêu dùng trên Zalo Bank dưới dạng hợp tác kinh doanh với các tổ chức tín dụng là một cách lách luật và lách các quy định của Ngân hàng Nhà nước.