Sự kiện hot
11 tháng trước

Tài chính Hoàng Huy dự kiến phát hành 49,5 triệu cổ phiếu để thưởng

Doanh nghiệp dự kiến phát hành 49,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 8% từ lợi nhuận sau thuế giữ lại. Vốn điều lệ sau phát hành tăng lên 6.682,5 tỷ đồng.

Công ty Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) thông báo ngày 14/1 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành 49,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 8% từ lợi nhuận sau thuế giữ lại. Vốn điều lệ sau phát hành tăng lên 6.682,5 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2021, doanh nghiệp có 1.931 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giữ lại và 285 tỷ đồng thặng dư vốn.

Nửa đầu niên độ 2021 – 2022 (1/4 đến 31/3), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm mạnh từ 3.108 tỷ đồng về 769 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm từ 668 tỷ đồng về 290 tỷ đồng. Nguyên nhân là do các dự án bất động sản chưa tới giai đoạn tập trung bàn giao.

Về tình hình kinh doanh, quý II, TCH chỉ đạt 362 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 81% so với cùng kì niên độ trước. Doanh thu tài chính tăng và chi phí bán hàng giảm không đáng kể nên công ty vẫn ghi nhận lãi sau thuế giảm 66% còn 149 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng quý II là gần 128 tỷ, giảm 67%.

Giải trình về kết quả kinh doanh trượt dốc trong kì, TCH cho hay do các dự án bất động sản của công ty chưa tới giai đoạn tập trung bàn giao, ghi nhận doanh thu và cho biết thời gian tới các dự án được bàn giao sẽ thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận.

Luỹ kế nửa đầu niên độ,  doanh thu của TCH giảm 75% còn gần 769 tỷ đồng. Lãi sau thuế 279 tỷ và lãi ròng 214,5 tỷ đồng, giảm 65%.

Về cơ cấu doanh thu nửa niên độ đầu, mảng bất động sản đem về cho TCH gần 429 tỷ đồng doanh thu, giảm 70% so với cùng kì năm trước còn doanh thu bán ô đầu kéo và linh kiện thu hồi giảm gần 59% còn 303,7 tỷ. 

Trong đó, biên lợi nhuận gộp 6 tháng mảng bất động sản đạt khoảng 52% còn mảng kinh doanh ô tô đầu kéo và linh kiện là 19,4%.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của TCH cuối quý II là 11.657 tỷ đồng, tăng 12,6% so với đầu niên độ.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất (50%) là tiền, tiền gửi có kì hạn với giá trị 5.828 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng 6,4% so với đầu niên độ.

Tổng nợ đi vay cuối tháng 9 là 342 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu niên độ (không tính khoản trái phiếu chuyển đổi tại ngày 1/4) và chiêm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu nguồn vốn.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: