Sự kiện hot
3 năm trước

Tạm dừng phiên đấu giá cổ phần của Tổng công ty Sông Hồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), phiên đấu giá hơn 13,2 triệu cổ phần của Tổng công ty Sông Hồng (SHG) do Bộ Xây dựng sở hữu vào ngày 25/12 tới đây sẽ bị tạm dừng.

Theo đó, ngày 03/12/2020, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã công bố Quy chế bán đấu giá và các thông tin liên quan đến cuộc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng do Bộ Xây dựng sở hữu, dự kiến tổ chức vào ngày 25/12/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tạm dừng phiên đấu giá cổ phần của Tổng công ty Sông Hồng - Ảnh 1

Tuy nhiên, ngày 30/11/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2020/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu han một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số dieu của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 140/2000/NĐ-CP).

Nghị định số 140/2020/ND-CP không quy định điều khoản chuyển tiếp đối với trường hợp các đơn vị đã phê duyệt phương án thoái vốn trước ngày 30/11/2020.

Vì vậy, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Chinh phủ, trong thời gian chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tạm dừng đấu giá bán cổ phần vào ngày 25/12/2020. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ thông báo lại sau khi nhận hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

SHG tiền thân là công ty Kiến trúc Việt Trì thành lập năm 1958, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, giao thông, thủy lợi,... hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan với vốn điều lệ 270 tỷ đồng.

Tổng công ty Sông Hồng là doanh nghiệp có tên trong danh mục phải thoái vốn nhà nước trước ngày 30/11/2020, theo Quyết định số 908 của Thủ tướng Chính Phủ.

Nếu quá hạn mà thoái vốn không thành công, tổng công ty sẽ được chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trước ngày 31/12/2020.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: