Sự kiện hot
3 năm trước

Tập đoàn Cao su Vàng dự kiên thoái vốn từ 5 công ty thủy điện

Trong năm 2020, công ty dự kiến còn phải thoái 2.061 tỷ đồng. Trong đó, giá trị đầu tư của 5 công ty thủy điện chiếm hơn 50%, khoảng 1.079 tỷ đồng.

Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HosE: GVR) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020. 

Cụ thể, Trong báo cáo về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Ban điều hành cho biết, đến cuối năm 2019, Tập đoàn dự kiến thoái vốn tại các đơn vị ngoài ngành và thu về 2.342 tỷ đồng, ghi nhận lãi 952 tỷ đồng. Trong năm 2020, công ty dự kiến còn phải thoái 2.061 tỷ đồng. Trong đó, giá trị đầu tư của 5 công ty thủy điện chiếm hơn 50%, khoảng 1.079 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Để thực hiện hoạt động tái cơ cấu nguồn lực doanh nghiệp, Tập đoàn sẽ tiếp tục rà soát thoái vốn tại các doanh nghiệp khác, kể cả những đơn vị đang hoạt động có hiệu quả và thuộc ngành sản xuất chính để tập trung vào các lĩnh vực có biên lợi nhuận cao và ổn định hơn (chủ yếu là các khu công nghiệp gắn với các khu dân cư được quy hoạch cùng với dự án).

Doanh nghiệp cũng nghiên cứu thực hiện chuyển đổi 20 công ty nông nghiệp Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên do Tập đoàn đầu tư 100% vốn sang Công ty Cổ phần nhằm hướng đến hoạt động minh bạch, hiệu quả hơn và thu hút đầu tư bên ngoài, giảm vốn đầu tư của Tập đoàn. Ngoài ra, nguồn vốn thoái được dành để đầu tư các lĩnh vực hiệu quả hơn.

Trong năm 2020, Tập đoàn sẽ thực hiện sáp nhập Cao su Quavan vào Cao su Việt Lào, VRG Oudomxay vào Quasa Geruco, sáp nhập Cao su Hương Khê Hà Tĩnh vào Cao su Hà Tĩnh, Cao su Đăk Nông vào Cao su Đồng Phú...

Tập đoàn cũng tiếp tục cơ cấu các nguồn lực. Đầu tiên là tái cơ cấu quỹ đất, với đất không phù hợp trồng cao su thì chuyển đổi cây trồng (cây nông nghiệp, trồng rừng); nếu đầu tư không hiệu quả thì chuyển nhượng tài sản; bàn giao lại đất cho địa phương. 

Năm 2020 kế hoạch kinh doanh được công ty đề ra với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn Cao su dự kiến gần 24.650 tỷ đồng, tăng gần 8% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế 4.029 tỷ đồng, tăng hơn 5%. Với công ty mẹ, GVR duy trì chỉ tiêu hoạt động kinh doanh tương đương cùng kỳ.

Tập đoàn dự kiến dành gần 1.900 tỷ đồng cho hoạt động tài chính dài hạn chưa được nêu rõ, đây là con số tương đối lớn, gấp gần 3 lần năm 2019. Cổ tức dự kiến duy trì 6% tiền mặt. 

Quý I/2020 doanh thu thuần thuần giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 2.745 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong kỳ doanh thu tài chính tăng đột biến 136% lên 240 tỷ đồng nhờ tăng lãi tiền gửi, lãi bán các khoản đầu tư và lãi chênh lệch tỷ giá. Lãi liên kết cũng tăng 55% nhờ đóng góp tăng của công ty MDF VRG – Dongwha. Các chi phí bán hàng và quản lý cũng giảm nhiều so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trong quý 1 các công ty liên doanh liên kết mang về gần 70 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 15 tỷ đồng so với quý 1 năm ngoái. Bên cạnh đó, khoản tiền thu về từ thanh lý cây cao su, câu gãy đổ quý 1 năm nay hơn 28 tỷ đồng, giảm 58 tỷ đồng so với cùng kỳ. Khoản thu tiền bồi thường cũng giảm hơn nửa còn 11 tỷ đồng... khiến cho khoản lợi nhuận khác trong quý còn 52 tỷ đồng, giảm 77 tỷ đồng so với quý 1/2019.

Huy Đức
Theo KDTU

Từ khóa: