Sự kiện hot
6 tháng trước

Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) chia cổ tức 13% bằng cổ phiếu

Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng là từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG – sàn HOSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành 14,17 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 13%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 13 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ được kiểm toán năm 2021 (147,29 tỷ đồng).

Đồng thời, Tập đoàn Công nghệ CMC dự kiến phát hành tối đa 26,84 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 24,62%. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng là từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Trong quý II/2022 vừa qua,theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 (từ 1/4/2022 đến 30/6/2022), Tập đoàn Công nghệ CMC ghi nhận doanh thu đạt xấp xỉ 1.710 tỷ đồng, tăng 31,44% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 91,94 tỷ đồng, tăng trưởng 47,25%.

Tính đến cuối tháng 6/2022, tổng tài sản CMG gần 6.445 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với thời điểm đầu tháng 4/2022. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 11,53% xuống còn 310,3 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 8,1% xuống còn 1.061 tỷ đồng; còn các khoản phải thu ngắn hạn tăng 13,88% lên xấp xỉ 1.666 tỷ đồng.

Nợ phải trả chiếm 56,3% tổng nguồn vốn, ở mức xấp xỉ 3.629 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn vẫn là chủ yếu khi chiếm 77,46% tổng nợ phải trả, đạt xấp xỉ 2.811 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: